Ytbehandling

- Allmänt om ytbehandling

En ytbehandling skyddar plåtdetaljer från korrosion, rost, slitage och kan av rent estetiska skäl vara orsaken till att man ytbehandlar plåtdetaljer på olika sätt.

En ytbehandling kan behövas om du har en komponent med en ojämn yta och önskar ett jämt och tilltalande resultat.

Ytterligare en orsak till ytbehandling är att din produkt uppnår en längre hållbarhet, vilket ju är önskvärt både ur miljö- och ekonomisynpunkt.


- Ytbehandling hos oss

​​​​​​​När det gäller att ytbehandla våra kunders produkter så använder vi oss av vår partner Kesam industrilackering. 

De har en stor del av sin produktion under samma tak som vi själva vilket innebär att vi kan hålla nere våra ledtider och reducera transportkostnaderna.

Via vår partner så kan vi förbehandla plåten, rostskydda plåten, pulverlackera plåten samt våtlackera.

För mer information så kontakta oss. Är ni i behov av enbart ytbehandling, klicka här ​​​​​