Svetsning

- Allmänt om manuell svetsning

MIG/MAG är en metod som bygger på att en trådelektrod eller rörelektrod kontinuerligt matas med en mekanisk drivanordning, fram till ett "pistolhandtag". När ljusbågen etablerats smälts elektroden kontinuerligt i en skyddsgas som undantränger skadlig atmosfär.

- Allmänt om robotsvetsning

För de riktigt stora serierna alternativt för produkter som är relativt enkla men kräver mycket svetstimmar så är robotsvetsning snabb och effektiv svetsmetod.

​​​​​​

- Vår svetsavdelning

Vår produktion består av 14 st svetsbås med stora ytor för att kunna svetsa ihop de riktigt stora produkterna. Några av de konstruktioner vi har producerat är upp till 20 meter långa.

- Våra robotstationer

Vi har 2 stycken robotstationer varav den stora anläggningen klarar produkter upp till 13 meter långa och 10 ton tunga. Vi har även en mindre anläggning upp till 750 kg.