Gasskärning

- Allmänt om Gasskärning

​​​​​​​Vill man skära riktigt tjocka detaljer så är gasskärning att föredra. Gasskärning bygger på att man upphettar arbetsstycket med en låga. Lågan består av en blandning av bränngas och syrgas som antänts då den lämnar munstycket. Vid gasskärning tillförs ytterligare syrgas under högt tryck mot den uppvärmda metallytan.

​​​​​​​

- Vår Gasskärmaskin

​​​​​​​Vår gasskärmaskin är av märket Messer och här kan vi skära upp till 150mm tjocklek. Maskinen är utrustad med fyra brännare för hög effektivitet och längden på detaljerna kan vara upp till 10 meter.