CNC-bearbetning

- Allmänt om CNC-bearbetning

Skärande bearbetning, CNC (eng: Machining, CNC) är en kombination av skärande processer där man använder datorstyrda maskiner.

Vanligtvis handlar det handlar om fräsning och svarvning men även borrning och gängning. CNC skärande bearbetning används också ofta i de fall när det är oklart vilken bearbetningsmetod som är effektivast, då många moderna maskiner är mångsidiga. 

CNC, computer numerical control, betyder att maskinen styrs automatiskt med en dator. Det fungerar så att man tar fram en ritning i ett datorprogram (så kallad CAD) och ritningen tolkas därefter automatiskt och datorn tar då fram instruktioner för hur maskinen ska arbeta. Instruktionerna förs in i maskinen som utför arbetet och lämnar en färdig komponent.

​​​​​​​

- CNC-bearbetning hos oss

Vi har under åren skapat oss ett brett nätverk av CNC-firmor med fokus i närområdet för att hålla nere ledtiderna och minska transporterna. De partners vi använder oss av idag samarbetar vi väldigt nära med för att hela tiden utveckla vårt kunderbjudande. 

För mer information så kontakta oss. Är ni i behov av enbart CNC-bearbetning, klicka här