Vilka är vi på WTJ

WTJ Produktion AB är en renodlad legotillverkare inom stål och plåt. Vår strategi är lika enkel som den är unik, vi skapar kundvärde genom att erbjuda lägsta totalkostnad
på stora och långa stålkonstruktioner. 
 
WTJ startades år 2011 genom inköp av en laserskärmaskin och en kantpress. Bolagets erbjudande visade sig vara eftertraktat och bolaget växte snabbt upp till en omsättning på 61 miljoner kronor år 2015 och 90,5 miljoner kronor år 2018. Coronaåret 2020 backade omsättningen något till 74 miljoner kronor. Vi är för tillfället cirka 45 anställda.

I takt med att kundstock och omsättning växt har maskinparken kompletterats med flertalet nya skärmaskiner och kantpressar, men också med svetsrobotar och manuell svets. Tillväxtresan har tvingat fram ett par byten av lokaler, men sedan år 2015 håller vi till i Arbrå Industricenter. Dessa lokaler har storleken för att kunna hantera allting inklusive de stora stålkonstruktioner där vår maskinpark som mest kommer till sin rätt. I och med lokalisering i Arbrå har vi nära till många av våra samarbetspartners, vilket minskar transportkostnaden för oss och våra kunder.

Kunderna finns över hela Sverige och till viss del även i våra grannländer. Störst del av kunderna återfinns dock inom vår relativa geografiska närhet; Gävleborgs län. Vårt erbjudande sträcker sig dock till kunder i hela norden och det är inom detta område vi letar nya kunder.
Vi arbetar ständigt med att slipa vårt kunderbjudande och har för avsikt att på så sätt fortsätta växa.